POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Korzystanie ze strony internetowej www.well-done.net.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak np.: Google Analytics, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze strony internetowej  oraz profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora pojawiających się na stronie internetowej www.welldone-shop.pl.

 

Administratorem strony i danych osobowych jest Magdalena Mazurkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Well Done Magdalena Mazurkiewicz, NIP: 7282410639, zwana dalej Administratorem.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@ well-done.net.pl

 

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie internetowej www.well-done.net.pl nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i polityce cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, czy też rozwój strony internetowej. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

 

1. DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Well Done Magdalena Mazurkiewicz; ul. Hyrna 31C, Łódź 92-006; NIP 7282410639, REGON 364488152, adres e-mail: biuro@well-done.net.pl, tel.: 721201220.
 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem www.well-done.net.pl.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

  2. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator. 
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, o którym mowa poniżej, w celach na jakie wskazuje formularz, a także za pomocą takich rozwiązań, jak komunikatory internetowe i profile w mediach społecznościowych.  
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności formularza zamówienia, który umożliwia realizację zamówienia - zawiera specyfikację dotyczącą zamawianych produktów oraz dane użytkownika niezbędne do skontaktowania się z nim i wysłania zamówienia.
 1. Administrator stosuje formularz kontaktowy w ramach strony internetowej. Formularz kontaktowy umożliwia wysłanie wiadomości do Magdalena Mazurkiewicz. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
 2. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego lub w wiadomości email wysłanej na adres Administratora podany na stronie internetowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lat od jej zakończenia.
 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania strony internetowej www.well-done.net.pl, mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. dokonania wyceny usługi, a następnie wykonania usługi czy umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  2. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  3. udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  7. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  10. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. Cookies, Google Analytics, Pixel Facebooka— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  11. wykorzystywania cookies na Stronie Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  12. zarządzanie stroną internetową i stronami administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  13. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  14. prowadzenia remarketingu w social mediach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane  w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim, firmie dostarczającej aplikację do emailingu). 
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: 

              1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

               2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,

               3. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 

3. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym: 

               1. prawo dostępu do danych 

               2. prawo do poprawienia danych

               3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

               4. prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych

               5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

               6. prawo do przenoszenia danych

               7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio ją wyraził.   
 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: biuro@well-done.net.pl

 

4. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje i zachowania Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, w tym reklam, oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 3. Użytkownik zgodę na stosowanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym może wyrazić za pomocą paska cookie udostępnionego na stronie internetowej. Może to zrobić także za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. W taki sam sposób Użytkownik może w każdej chwili swoją zgodę cofnąć lub zmienić jej zakres. 
 4. Użytkownik może również usunąć istniejące pliki cookies ze swojego urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
 5. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone przez Administratora w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami strony internetowej i nie są wykorzystywane przez niego w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 
 6. Na stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony. Są to m.in.: 
   1. Google Analytics – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
   2. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku 
 7. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 
 8. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych
  w § 3 pkt. 7 będzie  zoptymalizowanie strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.

 

5. CEL WYKORZYSTYWANIA DANYCH

 

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa strony internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. analiz, badań i audytu wyświetleń strony internetowej, 
 4. realizacji umów zawartych za pomocą strony internetowej,
 5. a także w celach statystycznych i marketingowych.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju naszej strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały. 
 2. Wszystkie prawa autorskie do materiałów, zdjęć i treści zawartych na tej stronie należą do Well done Magdalena Mazurkiewicz, a jakiekolwiek powielanie, drukowanie, kopiowanie i wykorzystywanie tych materiałów może odbywać się jedynie za pisemną zgodą Well done Magdalena Mazurkiewicz.
 3. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: biuro@well-done.net.pl

 

Data publikacji Polityki Prywatności: 18.11.2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2023 r.