EUROLEKI

Współpraca w zakresie :

  • Opracowywania wszelkich materiałów reklamowych -projekty graficzne i druk
Projekt graficzny i druk ulotki Opracowanie i przygotowanie prezentacji Projekt i przygotowanie e-kartki Opracowanie graficzne i przygotowanie reklamy do gazety
Wstecz